Vraag middeling aan

03.10.2011

De winst van de onderneming kan fluctueren, en daarmee fluctueert het box 1-inkomen van de ondernemer. Bij sterk wisselende inkomsten kan het verstandig zijn om te middelen: dat wordt de belasting over drie opeenvolgende kalenderjaren opnieuw berekend over het gemiddelde van het in die jaren genoten inkomen. Op www.fiscalert.nl --> fiscaal --> calculator vindt u per groep van drie belastingjaren een calculator waarmee eenvoudig is uit te rekenen of middeling belastingvoordeel oplevert.

Middeling moet in principe worden aangevraagd binnen 36 maanden na het definitief worden van de laatste aanslag over het beoogde middelingstijdvak. Is de 36-maandstermijn verstreken, maar is er bij u sprake van verliesverreking over de drie te middelen jaren? Dan kunt u tot twee maanden na dagtekening van de beschikking ter zake van de verliesverrekening middeling aanvragen.

Wij hebben experts voor uw:
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact

Experts In

 

Nieuws

Professionals in

Nieuwsbrief

Contact

De Topcoach
Warmoltsstrjitte 10
9281 PR Harkema

T 0512-361046

E info@detopcoach.nl