Tien voorwaarden voor succesvol ondernemen voor ondernemers met personeel

15.11.2011

'Succescolle ondernemingen zijn toegerust om alle marktsignalen te honoreren'

 

Meer concreet kan daarom op basis van de analyse van positieve marketingcases een aantal voorwaarden aan een succesvolle organisatie worden gesteld. Ze raken de doeleinden en structuur van een organisatie, de (formele) manier van werken die men hanteert, de onderlinge communicatie en de mentaliteit van mensen in een organisatie.

 1. Er is veel aandacht voor het vastleggen en uitdragen van 'value statements', uitgangspunten en algemene voorwaarden, die voor de organisatie richtinggevend zijn. Deze zijn nadrukkelijk meer dan alleen financiele taakstellingen en benadrukken mede waarin en hoe men superieur in de markt wens te zijn.
 2. Er is een brede 'span of control'; derhalve zijn er korte lijnen en weinig bestuurslagen.
 3. Er is grote aandacht, vooral op managementniveau voor het uitwisselen en bespreken van alle vitale bedrijfsinformatie tussen leden van het managementteam. Het doel hiervan is het doen ontstaan van een sterk vertrouwen; elkaar durven aanspreken en toetsen op (wederzijdse) verplichtingen. Communicatie is hier een strategisch concurrentiewapen.
 4. Er zijn weinig regels en procedures. Waar ze bestaan, worden ze regelmatiger ter discussie gesteld. Het primaire gedrags- en actiecriterium is de klant. Daarop kiest en motiveert men ook de mensen in een organisatie.
 5. Rapportage is simpel, vaak niet meer dan enkele pagina's per activiteitengebied, en bevat met name ook 'what-if-scenario's.'
 6. Besluiten en acties worden snel afgehandeld.
 7. Mensen uit alle functiegebieden en vanuit alle niveaus in de organisatie komen zeer regelmatig in de markt. Men luistert aandachtig naar klanten en zoekt naar langdurige, reguliere werkrelaties met hen, zodanig dat ze kunnen leiden tot verbeteringen en innovaties.
 8. Evenzo stelt iedereen in de organisatie fundamentele en kritische vragen die kunnen leiden tot de hiervoor genoemde acties met betrekking tot toegevoegde waarde versktering en/of kostenreducatie. Het creatieve vermogen van de gehele organisatie wordt dus benut.
 9. Mensen springen dus ook voor elkaar in wanneer en waar dat nodig is, en hebben een hoge mate van eigen initiatief.
 10. Klantenevaluatiesystemen zijn mede bepalend in de beoordeling van mensen en hun salariering en bepalen soms ook hun aandeel in de vermogensgroei. In samenhang hiermee worden commerciele succesverhalen breed uitgedragen.
Wij hebben experts voor uw:
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact

Experts In

 

Nieuws

Professionals in

Nieuwsbrief

Contact

De Topcoach
Warmoltsstrjitte 10
9281 PR Harkema

T 0512-361046

E info@detopcoach.nl