Nieuw: de vitaliteitsregeling

19.10.2011

We hadden eerst de spaarloonregeling en sinds kort de levensloopregeling, maar die verdwijnen (de spaarloonregeling al per 2012) en worden in 2013 vervangen door een geheel nieuwe fiscaal vriendelijke spaarregeling; de 'vitaliteitsregeling' voor werknemers en, dat is nieuw, zelfstandigen. Per jaar kan maximaal €5.000 worden gespaard tot een maximumsaldo van €20.000. De stortingen zijn aftrekbaar en de opnamen belast. Het gespaarde bedrag mag vrij worden besteed, dus ook voor vroegpensioen (al is de opname voor wie aan het begin van het kalenderjaar 62 is, gemaximeerd tot €10.000). Het hele saldo moet voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn opgenomen. (Uit: fiscalert)

Wij hebben experts voor uw:
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact
  • contact

Experts In

 

Nieuws

Professionals in

Nieuwsbrief

Contact

De Topcoach
Warmoltsstrjitte 10
9281 PR Harkema

T 0512-361046

E info@detopcoach.nl