De Topcoachgroep maakt gratis bezwaar tegen WOZ-waarde

10.02.2012
Omstreeks eind februari ontvangen alle eigenaren van een onroerende zaak, in het kader van de Wet waardering onroerende zaken, een WOZ-beschikking van de gemeente. Hierin staat het bedrag vermeldt waarop de gemeente de waarde van uw onroerende zaak heeft vastgesteld. De waarde wordt door verschillende instanties gebruikt voor belastingen en heffingen zoals de gemeentelijke onroerende zaakbelasting, de waterschapheffing en voor de inkomstenbelasting het eigen woningforfait. De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt dus het bedrag van de aanslag en een te hoge vastgestelde waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben.
Als u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak (woning of bedrijfspand) door uw gemeente op een te hoog bedrag is vastgesteld, dan kunnen de specialisten van de Topcoachgroep een bezwaarschrift bij uw gemeente indienen.
Nadat u de beschikking heeft ontvangen dient u zo spoedig mogelijk de Topcoachgroep hierover te informeren, eventueel via het bijgevoegde inschrijfformulier of een kopie van de beschikking naar ons op te sturen, omdat er binnen 6 weken een bezwaarschrift moet worden ingediend.
Werkwijze
Als u dus van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand op een te hoog bedrag is vastgesteld door de gemeente, dan neemt de Topcoachgroep u alle zorgen uit handen.
 
Welke diensten mag u van de Topcoachgroep verwachten:
 1. Topcoachgroep beoordeelt de door de gemeente vastgestelde waarde;
 2. Indien de WOZ-waarde onjuist is bepaald laat de Topcoachgroep, voorzover nodig, een taxatierapport opstellen door een externe deskundige om te vast te stellen wat de juiste WOZ-waarde zou moeten zijn;
 3. Topcoachgroep stuurt het bezwaarschrift naar de gemeente;
 4. Mocht het bezwaarschrift door de gemeente worden afgewezen dan bent u de Topcoachgroep niets verschuldigd, dus geen kosten voor de procedure;
 5. Indien de WOZ-waarde met succes wordt verlaagd, ontvangt u van de gemeente het belastingvoordeel, de waterschapheffing wordt automatisch verlaagd, tevens kunt u de herziene waarde gebruiken voor het huurwaardeforfait bij de aangifte inkomstenbelasting voor het volgende jaar.
 6. Topcoachgroep ontvangt van de gemeente een vergoeding zoals deze op basis van de wet vergoed moet worden conform het besluit proceskosten-vergoeding bestuursrecht. U ziet het: geen kosten voor u!
Wij hebben experts voor uw:
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact
 • contact

Experts In

 

Nieuws

Professionals in

Nieuwsbrief

Contact

De Topcoach
Warmoltsstrjitte 10
9281 PR Harkema

T 0512-361046

E info@detopcoach.nl